Ribbehøst af korn er blevet mere udbredt, da den høstede vare er et koncentreret energifoder, der kan sammenlignes med kolbemajs.

Der høstes når kernernes vandprocent er på 35-38, hvilket er 4-5 uger efter begyndende skridning. Høsten foregår med finsnitter påmonteret ribbebord. I snitteren er der monteret corn cracker så kernerne klemmes. Der kan også tilsættes ensileringsmiddel, hvorefter det indlægges i silo.

Ved ribbehøst er det kun kerner, aksstilk, avner og enkelte halmrester, som medtages. Den tilbageblevne halm står på roden i 2-3 uger, hvorefter den skårlægges og presses.

Ved ribbehøst øges udbyttet i forhold til mejetærskning med 10 – 15 %, dels fordi udbyttet af kernerne er størst 4 – 5  uger efter skridning, og dels fordi der næsten intet spild er ved ribbehøst.

Kapaciteten på ribbehøst ligger mellem 4-5 ha. Pr. time, så prisen på ribbehøst er ca. det halve af, hvad det koster at høste med mejetærsker og f.eks. at crimpe kornet.

Bounum Maskinstation A/S | Nordre Bounumvej 11, 6870 Ølgod | Telefon: +45 75241233 | Fax: 75241083 | e-mail: info@bounum.dk